Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu 2019-01-22
 
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Terminy wypłat świadczeń
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Przemoc
      Projekty współfinansowane           z EFS
      Karta Dużej Rodziny
      Klub Seniora Złota Jesień
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      Biuletyn Informacji Publicznej
      RODO
      Kontakt
Styczeń 2019
  Przetargi - archiwum
   Brak bieżących publikacji. Oglądasz archiwum (2 pub.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2012-12-20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie usług opiekuńczych dla osób z terenu miasta i gminy Poniec w roku 2013” (nr ogłoszenia w BZP: 466238-2012). Informacja do pobrania w załączeniu.

Dołączone pliki:

1) Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyOgłoszenie o przetargu nieograniczonym

2012-11-22

Wykonywanie usług opiekuńczych dla osób z terenu miasta i gminy Poniec w 2013r.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych w myśl art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U.Nr 175, poz. 1362 z póź.zm). na terenie miasta i gminy Poniec w miejscu zamieszkania podopiecznego od poniedziałku do piątku, a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli ( także w święta)
Świadczenie usług opiekuńczych dla około 13 osób, ilość godzin i dni w tygodniu w zależności od potrzeb i stanu zdrowia świadczeniobiorców. Miejscem wykonywania usług jest miejsce zamieszkania podopiecznego. Przewidywana ilość godzin usług opiekuńczych w okresie wykonywania zamówienia wyniesie około 5.000 godzin.
Jest to pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, załatwianie innych spraw zleconych przez podopiecznego.

Dołączone pliki:

1) Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3) Zgoda na zatrudnienie miejscowych opiekunek
4) formularz ofertowy
5) projekt umowy
6) Oświadczenie o akceptacji warunków zamówienia
7) Oświadczenie o spełnianiu warunków


      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki        dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu. ul. Krobska 45a. 64-125 Poniec, tel./faks: (65)573-13-18

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji