Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu 2018-11-14
 
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Terminy wypłat świadczeń
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Przemoc
      Karta Dużej Rodziny
      Klub Seniora Złota Jesień
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      Biuletyn Informacji Publicznej
      Przetwarzanie danych           osobowych
      Kontakt
Listopad 2018
  Przetargi - archiwum
   Brak bieżących publikacji. Oglądasz archiwum (2 pub.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2012-12-20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie usług opiekuńczych dla osób z terenu miasta i gminy Poniec w roku 2013” (nr ogłoszenia w BZP: 466238-2012). Informacja do pobrania w załączeniu.

Dołączone pliki:

1) Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyOgłoszenie o przetargu nieograniczonym

2012-11-22

Wykonywanie usług opiekuńczych dla osób z terenu miasta i gminy Poniec w 2013r.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych w myśl art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U.Nr 175, poz. 1362 z póź.zm). na terenie miasta i gminy Poniec w miejscu zamieszkania podopiecznego od poniedziałku do piątku, a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli ( także w święta)
Świadczenie usług opiekuńczych dla około 13 osób, ilość godzin i dni w tygodniu w zależności od potrzeb i stanu zdrowia świadczeniobiorców. Miejscem wykonywania usług jest miejsce zamieszkania podopiecznego. Przewidywana ilość godzin usług opiekuńczych w okresie wykonywania zamówienia wyniesie około 5.000 godzin.
Jest to pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, załatwianie innych spraw zleconych przez podopiecznego.

Dołączone pliki:

1) Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3) Zgoda na zatrudnienie miejscowych opiekunek
4) formularz ofertowy
5) projekt umowy
6) Oświadczenie o akceptacji warunków zamówienia
7) Oświadczenie o spełnianiu warunków


      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki        dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu. ul. Krobska 45a. 64-125 Poniec, tel./faks: (65)573-13-18

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji