Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu 2017-03-26
 
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Terminy wypłat świadczeń
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Przemoc
      Karta Dużej Rodziny
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      Biuletyn Informacji Publicznej
      Kontakt
Marzec 2017
  Aktualności

Nabór na stanowisko

2016-12-13

W dniu 12 grudnia br przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zgłoszonymi do konkursu na stanowisko referenta ds świadczeń wychowawczych

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu
„Referent ds. świadczeń wychowawczych”
Numer dokumentu: -
Rok 2016

 
Nazwa i adres jednostki :Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu
64 - 125 Poniec, ul. Krobska 45a

Określenie stanowiska urzędniczego
„Referent ds .świadczeń wychowawczych”
Imię i nazwisko wybranego kandydata
Agnieszka Łukowska
Miejsce zamieszkania : Poniec
 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta pracy przedłożona przez p. Agnieszkę Łukowską spełnia wszystkie wymagania niezbędne określone w naborze. Kandydatka uzyskała najwyższą liczbę punktów według ustalonych kryteriów wyboru. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że Pani Agnieszka Łukowska spełniła wymagania będące przedmiotem oceny, wykazała się niezbędną wiedzą do właściwego wykonywania pracy na „ stanowisku referenta ds. świadczeń wychowawczych ”

Sporządziła: 
Komisja Rekrutacyjna 
Poniec, 13 grudnia 2016r.

   Zobacz także: Aktualności - archiwum (2-24 z 24)
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki        dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu. ul. Krobska 45a. 64-125 Poniec, tel./faks: (65)573-13-18

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji